Chongqing Fenghe Aluminium Co.,Ltd

Tel : +86-23-61847710

Fax: +86-23-61847710

E-mail: jane@cqqfjs.com.cn

Address: Xipeng Industrial Park, Jiulongpo District, Chongqing, China